Naslovnica // About us

O nama...

PDF
Print
E-mail
Written by Admin
Saturday, 09 August 2008 08:49
There are no translations available.

DINARIDI - DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJA I SNIMANJA KRŠKIH FENOMENA (DDISKF)
Mi smo multidisciplinarna udruga speleologa, drugih stručnjaka i snimatelja, koji se bave speleologijom te ostalim istraživanjima i snimanjima krških fenomena. Društvo je osnovano 23.10.2002. godine u Zagrebu, Caffe galerija “Dioskuri”, Ilica 271/1. Na sjednici Osnivačke Skupštine DINARIDA – DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJA I SNIMANJA KRŠKIH FENOMENA, koja je održana 23.10.2002. u Zagrebu, bili su nazočni sljedeći članovi: Tihomir Kovačević-Tihi, Tomislav Drvodelić, Mladen Šebijan-Negi, Tomislav Marinčić-Tom, Krunoslav Hornung, Alan Stanković, Željko Pšenica, Alan Kovačević, Petra Kovač Konrad, Slobodan Menićanin, Damir Pavelić, Ivana Starčević, Tomislav Tomić, Rine Šakić, Nadina Hrnčić, Danijela Hudurovič, Renata Konstenjšek, Tihomir Zubak, Vlado Ivančić, Ivica Turkalj, Zdravko Međimurec, Iva Kebler, Hrvoje Dragušica, Miljenko Potovšek, Kristijan Karajić, Tanja Kovačević. Za prvog predsjednika izabran je Tihomir Kovačević Tihi, speleološki instruktor.

DDISKF je jedno od dva društva sljedbenika DISKF-a osnovanog 1980. godine. Glavni cilj i djelatnost su istraživanja i snimanja krša te edukacija o zaštiti ugroženih krških predjela, a specijalnost je speleoronjenje. Od osnutka 2002. do danas organizirali smo 14 međunarodnih speleo-ronilačkih ekspedicija na raznim lokacijama diljem krškog dijela Hrvatske te BiH i Crne Gore. Radimo na temelju Godišnjeg plana rada za tekuću godinu koje odobrava Ministarstvo kulture RH - Uprava za zaštitu prirode (KLASA: UP/l-612-07/11-33/0125, URBROJ: 532-08-02-03/1-11-08 od 28. ožujka 2011.). Naše društvo samostalno školuje svoje članove kroz speleološku školu. Kako smo neprofitna udruga, sve naše aktivnosti i rad su na dobrovoljnoj osnovi, a moguć je samo uz veliko razumijevanje i pomoć sponzora i donatora, koji na razne načine podupiru naše projekte. Izvrsno surađujemo s ostalim udrugama sličnih ciljeva i u Hrvatskoj i Europi, posebno sa speleoroniocima iz Italije, Švicarske, Češke, Slovačke i speleolozima iz Mađarske. Član naše udruge jedan je od najpoznatijih speleoronioca na svijetu Luigi Casati iz Lecca u Italiji. Do svoje tragične smrti u listopadu 2007. godine bio je član i legendarni Jean Jacques Bolanz „Kajzer“ - pionir svjetskog speleoronjenja i dugogodišnji predsjednik Komisije za speleoronjenje u UIS-u. U toj komisiji bio je Tihomir Kovačević Tihi jedan mandat od 1998. - 2002.


Izabrani rezultati koje je postiglo naše društvo:


Istraživanja:

 • izvor rijeke Une do 205 metara dubine,
 • izvor rijeke Kupe do 154 metra dubine,
 • Majerovo vrilo - jedan od izvora rijeke Gacke u kojem smo istražili preko kilometar podvodnog kanala, s najvećom dubinom 104 metra
 • izvor Krnjeze, desne pritoke Zrmanje do 104 metra dubine,
 • izvor rijeke Krnjeze, desne pritoke Zrmanje do 106 metra dubine,
 • Gorske oči - jezero Sinjac kod Plaškog do 155 metara dubine
 • sustav Panjkov ponor - Varićakova špilja u Rakovici, tijekom više ekspedicija istražili smo i produžili za više od 3000 metara (sadašnja dužina je 13.052 metra).
 • U ronjenju kroz niz izvor-špilja, otkrili smo za sada i najdužu špilju u dolini Zrmanje: Kusu 2 nad Manastirskim Lukama dužine 3062 metra,
 • Panjkov ponor, gdje smo tri puta bivakirali iza sifona po nekoliko dana,
 • izvor Litno u Zatonu, ukupna duljina oko 500 m.

 • Otkrića:

 • podzemna Tihijeva plitvička jezera u Novom dijelu Panjkovog ponora,
 • ronjenjem kroz niz izvor-špilja otkrili smo zasad i najdužu špilju u dolini Zrmanje - Kusu 2 nad Manastirskim Lukama dužine 3062 metra,
 • u Rokinoj bezdani nedaleko Jezerana otkrili smo najveću koloniju endemske podvodne spužvice i dokazali da je čovječja ribica endem dinarskog krša. Preronjena su još tri uzvodna sifona, a špilja s jamskim ulazom Rokina bezdana istražena je do duljine više od tisuću metara,
 • špilju Ponorac i izvor Jovinu, a tehnikom speleo-ronjenja spojili smo ih u jedan sustav duljine gotovo 3000 metara.

 • Snimanja:

  Snimamo dokumentarne filmove sa speleološkom i speleoronilačkom tematikom na temelju naših istraživanja hrvatskog podzemlja. U suradnji s HRT-om snimili smo:
 • Tajni tok rijeke Korane
 • Vjetroviti dani
 • Život na rubu svjetlosti
 • Terra Magica
 • Put na more

 • Filmovi iz samostalne produkcije su:
 • Baraćeve špilje
 • Vjetroviti dani
 • Život na rubu svjetlosti
 • Terra Magica
 • Put na more
 • Strašna peć
 • Đurovića špilja u Ćilipima
 • Nuga
 • The New discovery in Rokina bezdana (na hrvatskom i engleskom jeziku)
 • The Vrbas through cave (na hrvatskom i engleskom jeziku).


Predsjednik DDISKF-a: TIHOMIR KOVAČEVIĆ - TIHI
Dipl. ing. šumarstva Tihomir Kovačević -Tihi speleolog je i savezni instruktor speleologije, speleoronilac, novinar, fotograf, pjesnik... Speleologija ga zanima od djetinjstva. Prvi put samonicijativno je posjetio špilju još davne 1965. godine, kad je svoj razred zagrebačke III. gimnazije poveo u tada još neosvijetljenu Veternicu do Kalvarije, samo s običnim baterijama i svijećama. Aktivnije bavljenje speleologijom započinje 1976. kada završava speleološku školu u SOPD Velebit, a nedugo zatim stječe naziv speleologa pred komisijom za speleologiju PSH pod rednim brojem 70. Jedan je od osnivača i prvi tajnik Hrvatskog speleološkog saveza. Još uvijek je aktivan u istraživanjima i snimanjima. Preko 30 godina predsjednik je DDISKF-a i „starog“ DISKF-a (Društvo za istraživanja i snimanja krških fenomena, osnovanog 1980.) čiju tradiciju slijede i Dinaridi - DISKF i DISKF Zagreb, a kojega je također bio osnivač i jedan od idejnih začetnika. Bio je voditelj mnogobrojnih istraživačkih akcija i ekspedicija. Iza sebe ima 22 uspješno vođene međunarodne speleoronilačke ekspedicije (MSRE) s vrlo značajnim rezultatima koji su doprinijeli novim spoznajama o hrvatskom kršu. Osim što ih istražuje, o špiljama piše i fotografira ih. Dio njegovog bogatog speleo-fotografskog materijala ima veliku dokumentarističku i promotivnu vrijednost jer je snimljen na brojnim speleološkim i speleoronilačkim ekspedicijama u i izvan zemlje. Osim kao organizator u istraživanjima je i aktivno sudjelovao te ronio u najekstremnijim uvjetima u špiljskim sifonima. Na desetke ljudi iz mlađeg naraštaja uspješno je podučio speleologiji i speleoronjenju u krškom podzemlju. Svojim dugogodišnjim speleološkim, speleoronilačkim, ali i kontinuiranim instruktorskim djelovanjem pridonio je velikoj afirmaciji i promidžbi hrvatske speleologije. Bio je dugogodišnji glavni i odgovorni urednik poznatih revija Lovački vjesnik (10 godina), Moj pas (7 godina), Magnum (1 godina), Kult (izvršni urednik). Kao suradnik u Areni, Vikendu, Globusu, Gloriji, Večernjem listu, Hrvatskoj vodoprivredi, Scuba lifeu, Speleologu i drugim listovima objavljuje svoje znanstveno-popularne i stručne radove.

STRUKTURA:

Struktura, rad i djelovanje DDISKF određeni su Statutom društva. Strukturu, odnosno rukovodeća tijela čine:

 • Predsjednik: Tihomir Kovačević Tihi

 • Potredsjednik: Tomislav Flajpan - Frf

 • Glavni odbor: Tihomir Kovačević Tihi, Alan Kovačević, Tomislav Flajpan - Frf, Damir Pavelić, Željko Pšenica, Marko Studen, Darko Višek, Ivan Kiš i Gordan Polić

 • Nadzorni odbor: Zdravko Međimurec, Saša Amanović i Igor Lovrentjev

 • Predsjednik podružnice DDISKF-a u Rakovici: Ivica Turkalj

 • Tajnik: Damir Pavelić

 • Oružar: Ivan Kiš

 • Knjižničarka i blagajnica: Melita Kovačev
 • Arhivar: Damir Pavelić

Adresa:
Dinaridi - društvo za istraživanja i snimanja krških fenomena
Frana Alfirevića 13
10000 Zagreb

Prostorije za sastanke:
Frana Alfirevića 13, Zagreb.
Redoviti sastanci - svake prve srijede u mjesecu od 20.00 sati

Telefon/fax:
+385 099 840 14 50

Matični broj:
01674170
OIB:
12498590338

Žiro račun (kunski):
IBAN HR86 2390 0011 1003 0375 8

Godišnja članarina:
iznosi 300,00 kn, plaća se odjednom ili u tri rate (100 kn / siječanj, svibanj, rujan u tekućoj godini). 
Društvo nije profitabilna organizacija, te se financira donacijama i članarinom koja nam omogućuje nabavke nove i zamjene dotrajale speleološke i ronilačke opreme.


Kontakti:

E-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tihomir Kovačević Tihi (predsjednik)
mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
mob: 099 840 14 50

Tomislav Flajpan (potpredsjednik)
mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
mob. 099 600 07 81

Damir Pavelić (tajnik)
mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
mob: 098 163 41 72


web: 
www.ddiskf.hr
(administrator: A. Kovačević, D. Pavelić, M. Alić)

DDISKF je član / is a member of:

 • Hrvatskog planinarski savez / Croatian mountaineering association (CMA)
 • Komisije za speleologiju HPS-a / The speleological commitee of the CMA
 • Zagrebačkog speleološkog saveza / Zagreb speleological union

Statusi:

BRATSKI PORTALI:
Status "Bratskog portala" na našim ineternetskim stranicama stječu portali s kojima postoji dogovorna razmjena autoriziranih tekstova, linkova, fotografija iz domena speleologije, zaštite prirodne i kulturne baštine te svih ostalih materijala. http://www.prometeoricerche.eu/GIGI/

PRENOŠENJE SADRŽAJA S PORTALA ddiskf.hr
Za objavljivanje autorskih fotografija, nacrta, tekstova s portala ddiskf.hr potrebno je zatražiti suglasnost putem maila: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Prenošenje takvog sadržaja uključuje potpise autora teksta, fotografija i nacrta, puni naziv društva i web adresu te link na kojem je članak objavljen (ukoliko se radi o objavi na internetu).

BRATSKE UDRUGE:
Status "Bratske udruge" stječu ekološke udruge u čijem osnivanju je sudjelovao DDISKF te one čiji su članovi i naši speleolozi i speleoronioci. Dosad smo suosnivači i aktivni članovi nekoliko ekoloških udruga:
Čuvari Korane,
Bužimski izvori,
Prijatelji Zrmanje


AddThis
Last Updated ( Sunday, 06 March 2016 16:27 )

Skup speleologa Hrvatske 2012.Iz sadržaja