MSRE "Rakovica 2005"

PDF
Print
E-mail
Tuesday, 30 June 2009 17:29
There are no translations available.

MSRE RAKOVICA 05

MSRE "Rakovica 2005".

 

 

 

 

Ekspedicija je održana od 16. do 25 srpnja, 2005. godine. Kao nastavak ekspedicije istraživanja su se nastavila do kraja kolovoza i na području Zrmanje.

• Istraživalo se na području Čuić Krčevina na nekoliko jama te na ponoru Krčevine. U potoku koji ponire zamijećen je veliki broj rakova;

• Ronjeno je u Kusi I, u drugom sifonu do 350 metara duljine s najdubljom točkom od 55 metara;

• Istraživan je Baračevac;

• Preronjen je sifon „Šetnica“ u Ponorcu i topografski je snimljeno 150 metara kanala.


AddThis
Last Updated ( Tuesday, 27 August 2013 08:46 )

Skup speleologa Hrvatske 2012.Iz sadržaja